Wandel & Fiets

Berenschot’s Watermolen ligt aan de rand van het prachtige natuurgebied de Bekendelle. De watermolen is omringd door prachtige wandel- en fietsroutes die aansluiten op ons restaurant.

Berenschot’s Watermolen is:

 • Fietsknooppunt 30
 • Wandelknooppunt Z50 en T51
 • TOP Berenschot (toeristisch overstap punt)
 • Oplaadpunt voor elektrische fietsen

Zet uw auto op de parkeerplaats, trek de wandelschoenen aan, begin uw tocht met een lekkere kop koffie met ambachtelijk appelgebak, in het zonnetje op ons terras aan het water, zoek een leuke wandelroute uit en ga er lekker een dagje op uit! U kunt uw elektrische fiets voor de deur opladen en parkeren is gratis.

Geniet van diverse wandel- en fietsroutes te verkrijgen in het restaurant. Bekijk ook eens wat routes van de VVV en ANWB.

Berenschots Wassermühle befindet sich am Rande des wunderschönen Naturschutzgebietes Bekendelle. Die Wassermühle ist von wunderschönen Wander- und Radwegen umgeben, die mit unserem Restaurant verbunden sind.

Berenschots Wassermühle ist:

  • Fahrradkreuzung 30
  • Wanderkreuzung Z50 und T51
  • TOP Berenschot (touristischer Transferpunkt)
  • Ladestation für Elektrofahrräder

Stellen Sie Ihr Auto auf den Parkplatz, ziehen Sie Ihre Wanderschuhe an, beginnen Sie Ihre Tour mit einer guten Tasse Kaffee mit traditionellem Apfelkuchen, sonnen Sie sich auf unserer Terrasse auf dem Wasser, suchen Sie dann Ihre Wanderroute aus und genießen Sie einen schönen Tag ! Sie können Ihr Elektrofahrrad vor der Tür aufladen und das Parken ist kostenlos.

Genießen Sie verschiedene Wander- und Radwege im Restaurant. Schauen Sie sich auch einige Routen vom VVV und ANWB an.


Omgeving

De omgeving van Winterswijk straalt vooral rust uit. Opvallend zijn de typische scholtenboerderijen: statige boerenhuizen temidden van grote boomgroepen.

Scholtenboeren hadden tot ver in de negentiende eeuw een bevoorrechte positie in de lokale gemeenschap. Zij traden namens de (adellijke) grondbezitter op als handhaver van orde en recht. Ook hadden zij de zorg voor het landschap. Het kenmerkende coulisselandschap rond Winterswijk, een afwisseling van bosgebieden, houtwallen, beken en boomgroepen is mede aan hen te danken. Ook op andere plekken is te zien waarom juist deze streek tot Waardevol Cultuurlandschap is benoemd. In de steengroeven, juist ten oosten van het dorp Winterswijk komen de oudste aardlagen van ons land aan de oppervlakte. En tussen Winterswijk en Lichtenvoorde ligt een van de laatste hoogveengebieden van Nederland, het Korenburgerveen, bestaande uit het Meddose-, Corlese- en Vragenderveen.

De uit 1652 daterende waterkorenmolen Berenschot bevindt zich in het natuurgebied De Bekendelle. Een klein, maar weelderig loofbos, dat wordt doorsneden door de Slingebeek, die van Winterswijk naar Aalten voert. Doordat de oevers van de beek steil en zandig zijn, vormen zij een geschikt broedgebied voor de ijsvogel. De ijsvogel is te herkennen aan een bontgekleurd verenkleed en komt buiten Winterswijk in Nederland vrijwel niet meer voor.

Umwelt

Das Gebiet von Winterswijk strahlt hauptsächlich Ruhe aus. Auffällig sind die typischen Schulhöfe: stattliche Bauernhäuser inmitten großer Baumgruppen.

Scholtener Bauern hatten bis weit ins 19. Jahrhundert eine privilegierte Stellung in der Gemeinde. Sie handelten im Namen des (edlen) Grundbesitzers als Vollstrecker von Recht und Ordnung. Sie kümmerten sich auch um die Landschaft. Die charakteristische Coulisse-Landschaft um Winterswijk, eine Abwechslung von Waldgebieten, bewaldeten Ufern, Bächen und Baumgruppen, ist teilweise darauf zurückzuführen. Sie können auch an anderen Orten sehen, warum diese Region als wertvolle Kulturlandschaft bezeichnet wurde. In den Steinbrüchen östlich des Dorfes Winterswijk tauchen die ältesten Schichten der Erde auf. Und zwischen Winterswijk und Lichtenvoorde liegt eines der letzten Moorgebiete in den Niederlanden, die Korenburgerveen, bestehend aus Meddose, Corlese und Vragenderveen.

Die Wasserkornmühle Berenschot aus dem Jahr 1652 befindet sich im Naturschutzgebiet De Bekendelle. Ein kleiner, aber üppiger Laubwald, der vom Slingebeek geschnitten wird und von Winterswijk nach Aalten führt. Da die Ufer des Baches steil und sandig sind, bilden sie einen geeigneten Nährboden für den Eisvogel. Der Eisvogel ist an einem pelzfarbenen Gefieder zu erkennen und kommt außerhalb von Winterswijk in den Niederlanden kaum vor.