Tijdlijn 1652-2019

1652     Heer Adriaen van Eerde tot Pleckepol bouwde 2 molens: korenmolen (nu Berenschot’s Watermolen), oliemolen en molenaarshuis.

1718      Molen overgenomen door M. Walyen als aflossing van een lening die van Eerde niet kon betalen.

1726     Molens verkocht aan Roerdink voor £336,05.

1749     De restauratie is voltooid. De molen kreeg de naam: “de Nieuwe Molen”.

1847     De molens waren in deze tijd van E. Roerdink. De korenmolen had twee onderslagraderen en een bovenslagrad, elk één steenkoppel.

1848     De Oliemolen is ingestort.

1863     Op dezelfde plek als waar nu de Schoppe staat, was een windmolen gebouwd.

1896     De windmolen is afgebroken. Er werd een Schoppe gebouwd op die plek voor opslag van dakpannen, voertuigen, palen, etc.

1911      De molen wordt gekocht door G.W. Berenschot (1e Berenschot generatie). G.W. Berenschot was handelaar in graan, stro, eieren, boer, etc. De molen heette “de Berenschot Molen”.

1920     D.J. Berenschot (2e Berenschot generatie) heeft de watermolen overgenomen.

1936     De watermolen werd overgenomen door H. Buunk-Berenschot (3e generatie).

1960     Tot 1960 is de watermolen in bedrijf geweest als veevoer maalderij. Een overstroming vernielde op 5 december 1960 het waterrad. Malen was niet meer mogelijk was.

1964     J. Buunk had een graansilo gebouwd ter opslag. Deze staat nog naast de watermolen.

1977     Overname door J.G.W. Buunk (4e generatie).

1984     Restauratie binnenwerk en waterrad voltooid.

1987     De productie stopgezet. J.G.W. Buunk was de laatste molenaar van Berenschot’s Molen.

1988     1988 tot 1991 heeft J.G.W. Buunk eigenhandig de watermolen verbouwd tot restaurant.

1991      Officiële opening van het restaurant.

1998     J.G.W. Buunk en T. Buunk-Schwarte hebben tijdens het renoveren van de Schoppe het stuk gevelsteen uit 1865 van Familie Roerdink terug gevonden onder één van de gebintpalen. Deze gevelsteen is nog steeds te bezichtigen in de watermolen.

2009     Dochter C.M. Buunk (5e generatie) heeft de watermolen overgenomen. Samen met de 4e generatie hebben zij zich tot 2015 ingezet om de Schoppe en Watermolen te renoveren.

2012     De renovaties aan de Schoppe waren klaar.

2015     In samenwerking met Waterschap Rijn IJssel zijn de kademuren, stuw, vloedbed, brug en het waterrad gerenoveerd. Ook is er een vispassage geplaatst.