Historie

1652 Watermolen gebouwd
1700 Oliemolen gebouwd
1748 Oliemolen ingestort
1749 Watermolen herbouwd
1864 Windmolen gebouwd
1911 1e Berenschot generatie is begonnen in het bedrijf
1908 Windmolen afgebroken
1911 Schoppe gebouwd
1920 2e generatie heeft het bedrijf overgenomen
1936 3e generatie heeft het bedrijf overgenomen
1964 Graansilo gebouwd
1977 4e generatie heeft het bedrijf overgenomen
1984 Renovatie waterrad en binnenwerk
1987 4e generatie is gestopt met de maalderij
1991 Restaurant geopend door de 4e generatie
2009 5e generatie heeft het bedrijf overgenomen
2012 Renovatie Schoppe
2015 Renovatie stuw, waterrad, kademuren en brug. Vispassage is aangelegd

 

In 1652 bouwde de heer Adriaen van Eerde tot Pleckepol de molen. De molen behoorde bij de havezathe ”het Plekenpol”. Hij bouwde 2 molens: een korenmolen (nu de oude molen), een oliemolen (aan de andere kant van de beek) en een woonhuis voor de molenaar. In 1718 kwam de molen in handen van Mathias Walyen. Deze man kreeg de molen als aflossing van een lening die de familie van Eerde niet meer kon betalen.

In 1726 wordt de molen, het woonhuis en de tuin verkocht aan de Wooldse familie Roerdink. Jan Roerdink betaalde er 336 gulden en 5 stuiver voor. In 1749 was de herbouw voltooid en lieten Jan en Clasina Roerdink een kalkstenen gedenksteen met inscriptie metselen in de voorgevel van de molen. De molen kreeg een nieuwe naam: “de Nieuwe Molen”.

In 1862 werd er op het huidige parkeerterrein een windmolen gebouwd. Deze windmolen werd in 1896 weer afgebroken. Een steen die onder een gebintspaal in “De Schoppe” heeft gezeten, getuigt hier nog van. Deze steen ligt nu in de oude molen. In 1911 waren er door huwelijken en verervingen bij de familie Roerdink 9 eigenaren van de molen.

Op 22 juli 1911 werd de molen verkocht aan de heer en mevrouw G.W. Berenschot (onze overgrootouders). Gerrit Willem Berenschot was handelaar in graan, stro, eieren, boter, etc. Hij kocht de molen voor zijn zoon (onze Opa) Derk Jan Berenschot. De molen kreeg ook weer een andere naam: “de Berenschot Molen”.

Tot 1960 is de watermolen in bedrijf geweest als veevoer maalderij. Een grote overstroming van de Slinge vernielde op 5 december 1960 het waterrad. De watermolen werd al niet veel meer gebruikt omdat het al was overgegaan tot aanschaf van een hamermolen. Een hamermolen (elektronisch aangedreven) kan per uur meer graan en andere grondstoffen vermalen dan een koppel molenstenen.

In 1964 werd door zijn dochter Hanna Berenschot en schoonzoon Jan Buunk, die toen al de molenaar was op de molen, een grote opslag graansilo gebouwd. Moderne machines zoals hamermolens, melasse mixer, snelmenger en een brokkenpers produceerden vele soorten diermengvoeders. In 1987 is de productie stopgezet.

De laatste molenaar op Berenschot’s Watermolen is Willem Buunk.

Het ambachtelijke gedeelte van de molen werd in 1984 gerestaureerd. Het andere gedeelte van de watermolen, waar vroeger het graan en de meelzakken lagen opgestapeld, is in authentieke staat hersteld en is op 29 juni 1991 door Willem Buunk en zijn vrouw Tineke geopend als restaurant.

Sinds 2009 runt de 5e generatie van de familie Berenschot, Wineke Buunk, het bedrijf als gastvrouw en chef-kok. De watermolen, stuw, waterrad en kademuren zijn eind 2015 gerenoveerd. Daarnaast is er ook een vispassage bij aangelegd.