Reserveren

Berenschot’s Watermolen en de maatregelen betreft COVID-19.

 • Berenschot’s Watermolen is vanaf 1 juni 2020 weer geopend.
 • Voor een plekje buiten op het terras hoeft u niet te reserveren. Bij slecht weer kunnen wij het terras overdekken waardoor u alsnog heerlijk buiten kunt zitten.
 • Wilt u bij slecht weer binnen in het restaurant plaats nemen? Dan moet u van te voren reserveren. Wij mogen tot maximaal 30 gasten ontvangen.
 • Vanwege de reserveringsmaatregelen is het momenteel niet mogelijk te reserveren voor één van onze arrangementen in juni 2020. Wij zijn nog in afwachting van de maatregelen vanaf 1 juli 2020.
 • Is uw cadeaubon komen te vervallen door de COVID-19 sluiting? U kunt uw cadeaubon ook ná uw vervaldatum bij ons inleveren.
 • Heeft u een cadeaubon met één van de arrangementen? U kunt de cadeaubon ook gebruiken om wat mee te drinken en lunchen.

Berenschots Wassermühle und die Maßnahmen beziehen sich auf COVID-19.

 • Die Berenschot-Wassermühle ist ab dem 1. Juni 2020 wieder geöffnet.
 • Sie müssen keinen Platz außerhalb der Terrasse reservieren. Bei schlechtem Wetter können wir die Terrasse abdecken, so dass Sie immer noch draußen sitzen können.
 • Möchten Sie bei schlechtem Wetter im Restaurant Platz nehmen? Dann müssen Sie im Voraus buchen. Wir können bis zu 30 Gäste empfangen.
 • Aufgrund der Reservierungsmaßnahmen ist es derzeit nicht möglich, eines unserer Pakete im Juni 2020 zu reservieren. Wir warten noch auf die Maßnahmen ab dem 1. Juli 2020.
 • Ist Ihr Geschenkgutschein aufgrund der Schließung von COVID-19 abgelaufen? Sie können Ihren Geschenkgutschein auch nach Ablauf Ihres Verfallsdatums an uns zurücksenden.
 • Haben Sie einen Geschenkgutschein mit einem der Pakete? Sie können den Geschenkgutschein auch für ein Getränk und ein Mittagessen verwenden.